Ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός

    • Καστρί - Μεσάγκαλα
    • Clean sea...
    • ..beautiful beaches...

Κρατησεις Δωματιων

Κρατήσεις Μεσάγκαλα
Κρατήσεις Καστρί

Διαφημισεισ

Διαφήμιση 01

λεπτομερειεσ ανακοινωσησ

ΤΕΕ- Τμημα Κεντρικης και Δυτικης Θεσσαλιας

Ο Σύλλογός μας με χαρά δέχτηκε τη σύσταση της επιτροπής του ΤΕΕ.
Θα συνεχίζει να είναι δίπλα και να στηρίζει την πραγματικά αξιέπαινη προσπάθεια.
Παραθέτουμε ολόκληρη την συγκεκριμένη απόφαση.ΤΕΕ- Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας
Απόσπασμα πρακτικού: Νο 18\9-9-2013
Απόφαση: Νο 182

Συγκρότηση ομάδας εργασίας για μελέτη Ανάδειξης-Αναπτυξης της παραλιακής ζώνης
περιοχής Μεσαγκάλων-Καστρί Λουτρό του Δήμου Τεμπών.
Η Δ.Ε. έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου15 του από 27.11\14.12.6 Π.Δ. περί κωδικοποιήσεως των
περί ΤΕΕ κείμενων διατάξεων όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν.1486\84
τροποποίηση διατάξεων ΤΕΕ και την παράγραφο 39 του άρθρου 27 του ν.2166\93 που
συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται

2. Το άρθρο 50 του ν. 1947\91 απλούστευση φορολογικών νομοθεσιών και άλλες
ρυθμίσεις [ΦΕΚ 70Α]

3. Την πρόταση του μέλους μας, Καλτσά Νικόλαου, με την οποία εισηγείται και ζητά από την
Δ.Ε. τη συγκρότηση ειδικής ομάδος εργασίας για την μελέτη του παραπάνω θέματος, και
επειδή οι παραθαλάσσιοι οικισμοί Μεσάγκαλα και Καστρί Λουτρό κατοικούνται πλέον
χειμώνα-καλοκαίρι από μόνιμους κατοίκους. Τους δε θερινούς μήνες οικιστές, παραθεριστές
επισκέπτες αριθμούν τις 20.000 με 25000 ανθρώπους.
Παρ’ όλα αυτά η περιοχή στερείται βασικών έργων υποδομής και περιβάλλοντας τα οποία
είναι απαραίτητα για την σωστή διαβίωση των κατοίκων για το κύρος την αναβάθμιση και
ανάδειξη των παραλιών.

4. Την θετική εισήγηση του προέδρου για τη σκοπιμότητα σύστασης της εν λόγω ομάδας,
με σκοπό την ανάδειξη και αναβάθμιση της περιοχής των Μεσαγκάλων και Καστρί Λουτρό,
και την πρόταση να συμμετέχει ο δήμος Τεμπών διευκολύνοντας το έργο της ομάδας με την
παροχή στοιχείων σχετικών με το αντικείμενο και προσφοράς φιλοξενίας των μελλών της
ομάδας


Ομόφωνα αποφασίζει και αναθέτει στους παρακάτω:
1. Καλτσά Νικόλαο αρχιτέκτονα μηχανικό με ΑΜ ΤΕΕ 38498
2. Λέγο Στέφανο χωροτάκτη μηχανικό με ΑΜ ΤΕΕ 123019
3. Βαρβαρούση Αργυρώ πολιτικό μηχανικό με ΑΜ ΤΕΕ 132601
4. Χατζηαβραάμ Κέλυ μηχανικός Η\Μ με ΑΜ ΤΕΕ133194
5. Αγγέλη Ελένη τοπογράφος μηχανικός με ΑΜ ΤΕΕ 131058.

Οι οποίοι από κοινού και σε συνεργασία θα μελετήσουν τον καλύτερο τρόπο ανάδειξης και
ανάπτυξης της παραλιακής ζώνης περιοχής Μεσαγκάλων και Καστρί Λουτρό του δήμου
Τεμπών, με σκοπό να καταγραφούν οι ελλείψεις και τα προβλήματα, να εντοπιστούν τα
στρατηγικά πλεονεκτήματα και να προταθούν πρόσφορες λύσεις που αφορούν την
ποιότητα ζωής και την ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης.


Ειδικότερα τους αναθέτει να γίνει:
1. Έλεγχος και καταγραφή πολεοδομικής-χωροταξικής θέσης και θεμάτων της περιοχής.
2. Έλεγχος, καταγραφή και στην συνέχεια υποβολή προτάσεων περιαυτολογικής
αναβάθμισης της περιοχής

· Γενική προσβασιμότητα και κυκλοφορία, ειδικά για ΑΜΕΑ.
· Λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά
· Αξιοποίηση ελευθέρων χώρων
· Εξοικονόμηση ενέργειας - συστήματα ΑΠΕ 3

3. Διερεύνηση δυνατοτήτων συμμετοχής του δήμου σε δράσεις, για τη συγκεκριμένη
περιοχή, συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά προγράμματα. (π.χ. σύμφωνο των Δημάρχων όπου
το ΤΕΕ είναι ο Εθνικός συντονιστής

Ο Πρόεδρος: Ντίνος Διαμάντος
Ακριβές Απόσπασμα: Εύη Αραπατζή
Ο Γενικός Γραμματέας: Ευθύμιος Μυρισιώτης  Προβολές

Λίστα νέων

20 Οκτώβριος, 2013

Επιστροφή

© 2011 Mesagalakastri.grIΚατασκευή IΔιαχείριση περιεχομένου